Contacteer ons

Taxatie voor de aankoop van vastgoed

WAT HOUDT DIT IN?

Dankzij een taxatie vóór de aankoop van een pand weet u in welke toestand dit verkeert, inclusief zichtbare technische problemen (zonder afbraak van constructie-elementen), en kunnen wij voor u een kostenraming maken voor de te plannen reparatie- of verbouwingswerkzaamheden.

WAAROM IS EEN ARCHITECT HIER DE IDEALE PARTNER?

De meerwaarde van een architect bestaat erin dat hij naast de puur technische visie van een vastgoedexpert tegelijk een totaalzicht op het potentieel van het gebouw heeft.

Dankzij zijn kennis van de stedenbouwkundige regelgeving kan hij de toekomstige koper de nodige informatie verstrekken bij stedenbouwkundige overtredingen (voldoet het gebouw aan de normen, moet de situatie worden geregulariseerd…?). Immers, zodra een pand is aangekocht, wordt de nieuwe eigenaar automatisch verantwoordelijk voor eventuele stedenbouwkundige overtredingen… met het risico dat hij deze situatie ooit moet regulariseren.

Dankzij z’n ruimtelijk inzicht geeft een architect de toekomstige koper zicht op het potentieel van het gebouw: verbouwing, uitbreiding, toevoeging van een woonruimte, mogelijke indelingen….

Meteen informeert hij ook de koper over de kostprijs van alle veranderingen die deze laatste in het gebouw wil realiseren.

HULP BIJ DE SCHATTING VAN DE VERKOOPPRIJS EN DE ONDERHANDELING

De aankoopexpertises die we regelmatig uitvoeren in Brussel stellen ons in staat om een zeer goed begrip te hebben van de vastgoedmarkt.

Tijdens ons bezoek zullen we in staat zijn om te schatten of de gevraagde prijs redelijk is, te hoog is of dat het een zeer goede deal is. Indien nodig kunnen we u helpen bij het opstellen van een bod.

zie de hieronder voorgestelde formules

expertise avant achat immobilier fh architecte formule light

Lichte formule

Bezoek aan de locatie zonder rapport.

Tijdens het bezoek schatten we de kosten in van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in het pand dat u van plan bent te kopen.

We schatten ook een juiste aankoopprijs en helpen u indien nodig bij het onderhandelen of het doen van een bod.

Duur van het bezoek: tussen 1 uur en 1,5 uur.

Contacteer ons
expertise avant achat immobilier fh architecte formule complete

Volledige formule

Dezelfde formule als de lichte formule, maar met de opstelling van een rapport.

Het rapport bestaat uit een schatting van de kosten van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in het pand dat u van plan bent te kopen. Deze schriftelijke schatting is vereist in het kader van een eventuele banklening.

Het rapport kan ook een schatting van de marktwaarde van het pand bevatten voor onderhandelingsdoeleinden met de verkoper.

Contacteer ons