Wat houdt dit in?

Dankzij een taxatie vóór de aankoop van een pand weet u in welke toestand dit verkeert, inclusief zichtbare technische problemen (zonder afbraak van constructie-elementen), en kunnen wij voor u een kostenraming maken voor de te plannen reparatie- of verbouwingswerkzaamheden.

Waarom is een architect hier de ideale partner?

De meerwaarde van een architect bestaat erin dat hij naast de puur technische visie van een vastgoedexpert tegelijk een totaalzicht op het potentieel van het gebouw heeft.

Dankzij zijn kennis van de stedenbouwkundige regelgeving kan hij de toekomstige koper de nodige informatie verstrekken bij stedenbouwkundige overtredingen (voldoet het gebouw aan de normen, moet de situatie worden geregulariseerd…?). Immers, zodra een pand is aangekocht, wordt de nieuwe eigenaar automatisch verantwoordelijk voor eventuele stedenbouwkundige overtredingen… met het risico dat hij deze situatie ooit moet regulariseren.

Dankzij z’n ruimtelijk inzicht geeft een architect de toekomstige koper zicht op het potentieel van het gebouw: verbouwing, uitbreiding, toevoeging van een woonruimte, mogelijke indelingen….

Meteen informeert hij ook de koper over de kostprijs van alle veranderingen die deze laatste in het gebouw wil realiseren.

Welke 2 formules bieden wij?

De klassieke formule: een bezichtiging ter plaatse zonder verslag. Vanuit hun ervaring maken onze deskundigen een schatting van de kostprijs.

De all-in formule: een bezichtiging ter plaatse plus een verslag met daarin een schatting in een Excelbestand van de kostprijs. Met deze schatting in de hand kunt u als koper een grotere lening aanvragen bij uw bank voor de aankoop van het pand.